Projekts

 • Publicēšanas datums: 30.01.2017
  Objektā norit darbs pie ražošanas ēkas būvniecības. Būvdarbu izpildītājs: SIA “Jungrex”, reģ. nr. 44103017942.
  Atbildīgais autoruzraugs: SIA “PILS M”, reģ. nr. 47703002196.
 • Publicēšanas datums: 30.04.2017
  Projekta īstenošanas otrajā ceturksnī veikti būvlaukuma sagatavošanas darbi, veikta ražošanas ēkas pamatu izbūve, uzsākta tehnoloģiskā laukuma būvniecība.
 • Publicēšanas datums: 30.07.2017
  Projekta īstenošanas trešajā / ceturtajā ceturksnī veikta metālkonstrukciju montāža, 1.stāva grīdas izbūve, uzsākta sienu (sendvičpaneļu) uzstādīšana.
 • Publicēšanas datums: 30.10.2017
  Projekta īstenošanas ceturtajā ceturksnī pabeigti darbi jau vairāk kā 75% apmērā no ražošanas ēkas kopējām attiecināmajām izmaksām.
 • Publicēšanas datums: 30.01.2018
  Veiksmīgi turpinās ražošanas ēkas, ārējo un iekšējo tīklu, un labiekārtošanas būvdarbi.

Laika posmā no Janvāra uz šo brīdi ir tikuši veikti:

 1. Dzelzsbetona pārseguma montāžas darbi,
 2. Logu, durvju un vārtu montāžas darbi
 3. komunikāciju izbūves darbi
 4. siltumapgādes izbūves darbi
 5. dažādi apdares darbi

Nākamais posms – objekta nodošana ekspluatācijā:

 1. šobrīd veicam izmaiņu precizēšanu un skaņošanu!
 2. šonedēļ plānojam iesniegt Valsts zemes dienestā iesniegumu inventerizācijas lietas izstrādei!
 3. Esam arī uzsākuši atzinumu vākšanu no TP norādītajām institūcijām!

SIA “Zn metals” 2018.gada jūlijā ir pabeigusi un ekspluatācijā pieņēmusi tērauda karstās cinkošanas pirmapstrādes-sagatavošanas ceha un mehānisko darbnīcu ēku Aviācijas ielā 18 E, Jelgavā. Ēkā ir uzstādītas ražošanas iekārtas, tā ir aprīkota ar nepieciešamajiem instrumentiem un aprīkojumu, tajā ir uzsākts ražošanas process. Objektā pie ražošanas ēkām ir labiekārtots tehnoloģiskais laukums. Veiktie ieguldījumi būtiski uzlabo izejmateriālu un gatavās produkcijas plūsmu uzņēmuma teritorijā, metāla izstrādājumu pirmapstrādi cinkošanas procesā. Uzņēmumā izveidotas 3 jaunas darba vietas, turpmāko 3 gadu laikā plānota vēl 5 jaunu darba vietu izveide.

Ēkas būvniecībai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros. 2017.gada 16.janvārī SIA “Zn metals” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu par projekta “Ražošanas telpu izveide SIA “Zn metals” saimnieciskās darbības paplašināšanai” īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu 45% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām (Projekta nr. 3.1.1.5/16/A/023). Projekta mērķis – uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot jaunas ražošanas telpas un labiekārtojot tehnoloģisko laukumu, tādejādi uzlabojot tehnoloģisko procesu – ir pilnībā sasniegts.